HobbyZone Zugo mikro Quadcopter

HobbyZone Zugo med HD kamera.